Friday, September 11, 2009

PRAKTIKUM 2009

PENULISAN JURNAL PRAKTIKUM 2009

JURNAL 1 (21/6/2009-25/6/2009) MASALAH AWAL : MURID DAN SEKOLAH
JURNAL 2 (28/6/2009-2/7/2009) SIKAP MURID
JURNAL 3 (5/7/2009-9/7/2009) HIPERAKTIF @ MURID TERLEBIH CERGAS
JURNAL 4 (12/7/2009-16/7/2009) IDEA KREATIF GURU
JURNAL 5 (19/7/2009-23/7/2009) LATIHAN DAN KERJA RUMAH MURID
JURNAL 6 (26/7/2009-30/7/2009) DAYA TUMPUAN MURID @ FOKUS
JURNAL 7 (2/8/2009-6/8/2009) KOMUNIKASI BERKESAN
JURNAL 8 (9/8/2009-13/8/2009) MASALAH KEMAHIRAN ASAS 3M
JURNAL 9 (16/8/2009-20/8/2009) KEBERSIHAN DIRI MURID
JURNAL 10 (30/8/2009-3/9/2009) BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)
JURNAL 11 (6/9/2009-10/9/2009) UPSR
JURNAL 12 (13/9/2009-17/9/2009) SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN


PERNYATAAN PROFESIONAL

a) Apa yang diharapkan melalui praktikum ini.

Praktikum pengajaran di sekolah merupakan satu pengalaman baru bagi saya untuk 3 bulan akan datang. Kini saya telah hampir untuk menjadi seorang guru siswazah yang bertauliah dan terlatih. Melalui penyataan tersebut, saya akan menjalani praktikum KPLI daripda 26 Mei 2009 sehingga 17 Sepetember 2009. Melalui praktikum ini, satu pendedahan awal pengalaman pengajaran murid sekolah dapat dilalui oleh guru pelatih. Semua ini adalah berkaitan dengan pengalaman guru untuk manghadapi keadaan sebenar alam persekolahan.

Sebelum ini guru pelatih telah menjalani latihan perguruan di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) selama lebih kurang 5 bulan lamanya. Semua ini adalah berkaitan pembelajaran secara teoritikal tanpa amali dengan ilmu pedagogi dan psikologi pendidikan kanak-kanak. Semua ini juga termasuklah ilmu tentang strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah, pengurusan, kurikulum pendidikan dan sebagainya. Praktikum yang akan dijalani ini sebenarnya akan menterjemahkan segala dapatan tersebut secara sebenar dan konkrit mengikut situasi semasa di sekolah. Di sekolah, guru pelatih akan menggunakan teori yang dipelajari di IPGM dengan mengikut kesesuaian penggunaannya. Oleh itu, praktikum yang akan dijalani adalah satu instrumen praktik yang amat penting di dalam menjana perkembangan proses pembelajaran dan pembentukan guru yang mahir dan berpengetahuan luas dalam pengajarannya di sekolah kelak.

Oleh yang demikian, sepanjang lebih kurang tiga bulan tempoh praktikal ini perkara yang paling utama sekali yang diharapkan, adalah guru pelatih dapat mempraktikkan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di IPGM di sekolah. Ianya disusuli dengan latihan sebenar proses P&P di bilik darjah. Apa yang diharapkan, praktikum ini dapat membuka satu ruang pengetahuan yang bermakna kepada saya sebagai guru pelatih adalah bagi memantapkan lagi ilmu pendidikan, kemahiran, bakat, minat dan kaedah serta pendekatan sedia ada. Hal ini akan menjana pengetahuan yang baru. Sememangnya, sekolah adalah salah satu gedung ilmu yang mempunyai banyak perkara yang boleh dijadikan sumber rujukan. Ilmu yang akan diperolehi itu akan bermakna kepada guru pelatih dalam menjana perkembangan ke arah pembinaan guru yang cemerlang.

Selain itu, perlaksanaan proses akademik dan kokurikulum di sekolah adalah begitu kompleks sekali sifatnya kerana menjalinkan semua unsur ilmu itu menjadi satu dan diterjemahkan kepada pembentukan insan yang sempurna. Semuanya dijalankan sejajar dengan falsafah pendidikan negara yang dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dalam semua aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek serta sosial (JERI+S). Ianya ditadbir dengan pengurusan sekolah yang melibatkan sebahagian besar pihak guru itu sendiri dengan dibantu oleh sebahagian kecil sahaja pihak bukan guru.

Justeru itu, praktikum yang akan dijalani nanti diharapkan akan dapat membantu saya mengetahui pengurusan di sekolah secara holistik. Hal ini akan dapat melatih saya kearah menguasai urus tadbir pengurusan sekolah yang sebenar. Ianya penting kepada guru pelatih kerana, guru akan terlibat sama secara langsung di dalam pengurusan sekolah apabila bertugas kelak.

Pengurusan ini adalah perkara yang begitu rumit untuk dilaksanakan kerana melibatkan semua pihak dan kebanyakan hal. Kalau dilihat dari peringkat rendah sekali melibatkan tukang kebun, pengurusan kantin, pengkeranian dan operasi, pentadbiran, aktiviti kokurikulum sehinggalah ke peringkat lebih tinggi melibatkan perancangan jangka pendek/panjang sekolah adalah dilaksanakan sendiri oleh pihak sekolah. Ianya juga melibatkan proses melalui prosedur yang telah ditetapkan pihak kementerian kepada pengurusan sekolah. Semua itu, memerlukan kepada guru yang berpengetahuan dalam hal-hal pengurusan. Dengan itu, setelah berada dalam pengurusan sekolah selama tiga bulan ini diharapkan guru pelatih dapat mengetahui pelbagai perkara berkaitan dengan pengurusan aktiviti-aktiviti di sekolah selain daripada perlaksanaan proses P&P harian. Kesimpulannya, saya berharap melalui praktikum guru KPLI-SR untuk sesi kali ambilan januari 2009 ini, agar ianya akan dapat memberi kesan langsung kepada guru pelatih seperti saya, seperti apa yang telah diharapkan.

b) Apa yang telah dilalui sepanjang praktikum ini

1. Minggu 1 - Ujian diagnostik telah dijalanakan dengan berjaya.

Ianya dilakukan untuk menguji tahap penguasaan kemahiran asas murid pemulihan khas bagi mendapatkan perbezaan tahap akademik mereka.

2. Minggu 2 - Sesi P&P pertama dalam penulisan RPH rasmi.

Penulisan Rancangan pengajaran harian yang lengkap dan mengikut format yang betul.

3. Minggu 3 - Ubahsuai suasana bilik pemulihan.

Saya telah mengemas dengan menyusun atur semula bilik pemulihan agar ianya lebih mewujudkan suasana tempat pembelajaran yang kondusif dan selesa.

4. Minggu 4 - Projek pertandingan eureka peringkat negeri.

Saya ditugaskan untuk menjadi guru penasihat pertandinagan ini. Diantara khidmat yang telah saya sumbangkan selama seminggu setiap waktu petang adalah membina model rumah tenaga dan membuat buku idea. Hasilnya pasukan ini berjaya mendapat naib johan.

5. Minggu 5 - Penyeliaan pertama subjek minor.

Saya telah dinilai oleh pensyarah subjek minor iaitu subjek Bahasa Melayu kelas 3 Berlian. Pensyarah yang menilai saya adalah Encik Abdul Manaf bin Ahmad.

6. Minggu 6 - Peperiksaan ujian bulanan ketiga.

P&P minggu ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya kerana murid tahap 1 menjalani ujian bulanan akademik ketiga.

Saya ditugaskan untuk menanda kertas jawapan dan memberi markah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik kelas 3 Firus.

7. Minggu 7 - Hari anugerah kecemerlangan murid.

Saya menjadi Ajk persiapan dewan. Kerja-kerja memasang ‘skirting’ dan ‘backdrop’ pentas dewan utama dan dewan persembahan.

8. Minggu 8 - Lawatan murid skim baoucher tuisyen.

Saya ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengiring murid SBT melawat beberapa tempat akademik disekitar negeri kedah. Antara tempat lawatan tersebut adalah seperti ke Muzium Padi, Pusat Sains, Rumah merdeka dan Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir.

9. Minggu 9 - Aktiviti mengecat bangunan sekolah.

Saya mengecat bangunan sekolah iaitu didalam 8 bilik kelas tahun 6 dan 5 di bawah pemantauan guru GPK HEM. Saya dan rakan-rakan mengambil masa selama 3 hari untuk menyelesaikannya.

10. Minggu 10 - Sambutan kemerdekaan peringkat sekolah.

Saya menjadi pembaca perutusan kemerdekaan daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Selepas itu saya juga telah diberi tugas untuk mengetuai guru dan murid dalam acara melaungkan laungan “merdeka”.

11. Minggu 11 - Peperiksaan UPSR 2009.

Pada minggu ini, P&P juga tidak dapat berjalan sepenuhnya kerana murid tahap 1 diberi cuti kerana peperiksaan UPSR yang sedang dijalankan.

12. Minggu 12 - Minggu terakhir praktikum.

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________

c) Apa yang telah dicapai sepanjang praktikum ini

1. Penilaian sesi pengajaran dan pembelajaran (p&p) praktikum oleh guru dan pensyarah pembimbing sebanyak 10 kali. Rujuk borang PR1.

(a) Pn. Che Mas binti Saud (pensyarah pembimbing major) - 4 kali

(b) En. Abdul Manaf bin Ahmad (pensyarah pembimbing minor) - 2 kali

(c) Pn. Wan Noraini binti Mohamad (guru pembimbing major) - 3 kali

(d) Pn. Noraini binti Ahmad (guru pembimbing minor) - 1 kali.

2. Sesi pelaksanaan P&P selama 11 minggu yang berjaya dilaksanakan

mengikut perancangan dalam rancangan pengajaran harian.

3. Aktiviti ko-korikulum dan program sekolah yang telah diikut serta.

4. Pengalaman bertugas sebagai guru khas bidang Pemulihan Khas.

5. Pengalaman mengajar kelas arus perdana dalam subjek minor.
BY: CIKGU 3M KPLI-IPDA 2009

No comments:

Post a Comment