Friday, September 11, 2009

JURNAL 2 (28/6/2009-2/7/2009)
SIKAP MURID

MASALAH

Sungguhpun sudah 2 minggu saya berada di Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin (SKSAT), Jitra, iaitu salah sebuah sekolah kluster kecemerlangan peringkat kebangsaan, masih terdapat pelbagai halangan yang timbul dalam usaha saya melaksanakan proses peyampaikan pengajaran yang sempurna di dalam kelas. Pengajaran dan pembelajaran yang sempurna melibatkan 2 pihak iaitu pihak pengajar atau guru dan juga pihak klien atau murid.

Dalam hal yang sedemikian, tanpa adanya perhubungan atau (rapport) diantara kedua-dua belah pihak, pengajaran yang sempurna tidak akan dapat direalisasikan, malahan juga ianya akan mengundang kepadam pelbagai masalah. Antara masalah yang timbul sepanjang minggu kedua ini adalah berkaitan dengan masalah sikap:

a) Penglibatan murid semasa p&p dijalankan di dalam kelas. Beberapa orang murid telah menampakkan kurang minat dan konsisten mereka terhadap pelajaran. Murid yang bermasalah ialah Mohd Ikhwan Syafiq.
b) Sikap sambil lewa di kalangan murid terhadap tugasan atau arahan guru. Murid yang bermasalah ini adalah Azizah dan Shaiful.

Keadaan seumpama ini jelas menyukarkan saya sebagai seorang guru praktikum untuk mencapai objektif utama saya, iaitu memulihkan mereka daripada masalah asas kemahiran 3M. Atas sebab itu, timbul beberapa permasalahan yang akan berlarutan atas jika masalah yang sedikit ini tidak dibendung dari awal lagi.
ANALISIS MASALAH

Adalah wajar bagi saya sebagai seorang guru praktikum bagi menganalisis masalah ini sebelum mengambil langkah efektif untuk membendung masalah ini daripada terus menerus berlarutan dan menjadi barah yang akan sukar dirawat.
Sikap-sikap murid adalah perkara yang memang sudah dijangkakan seperti apa yang telah saya belajar didalam kelas semasa di IPGM lagi. Masalah yang timbul berkaitan murid pemulihan adalah kebiasaannya melibatkan hal ‘self esteem’ yang rendah dan kurang mendapat pemerhatian sama ada dari pihak guru, rakan sebaya bahkan keluarga sendiri.

Teori Bandura menyatakan, bahawa murid yang bermasalah sebenarnya inginkan perhatian yang lebih daripada orang yang berhubung disekiling mereka seperti rakan sebaya serta guru. Seandainya mereka gagal mendapatkan keinginan tersebut, maka pelbagai kesan sosial timbul serta menjadi gangguan dalam pengajaran serta pembelajaran di dalam kelas. . Terdapat sekurang-kurangnya 60 peratus daripada bilangan pelajar di dalam sesebuah kelas tersebut yang menghadapi permasalahan ini. Kebanyakkan diantara mereka tidak menjadi gangguan kepada rakan yang lain, sebaliknya mereka berhasulinasi dalam dunia mereka masing-masing.

Murid yang mempunyai masalah sikap ini, perlu satu langklah penyelesaian yang konkrit iaitu dengan melakukan perubahan tingkahlaku terhadap baseline atau garis sasaran yang ingin dicapai terhadap peru bahan tersebut. Antara langkah yang boleh di lakukan oleh guru adalah seperti didalam buku behavioral modification yang telah saya belajar semasa di IPGM sebelum praktikum lagi.
CADANGAN

Beberapa cadangan telah saya usahakan bagi melakukan perubahan sikap murid dalam mewujudkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang sempurna dan berkesan.

Antara cadangan tersebut adalah:

a) Mewujudkan kumpulan murid yang kecil bilangannya. Kumpulan ini lebih dibezakan mengikut tahap pencapaian akademiknya. Saya akan mengasingkan mereka mengikuti ujian diagnostik kemahiran yang lepas.

b) Sikap seorang guru amat penting dan berperanan tinggi dalam membawa tarikan serta perhatian kepada semua murid di dalam kelas tersebut. Seandainya murid ‘sambil lewa’ diabaikan, maka hancurlah masa depan mereka. Maka, saya telah memperkenalkan sistem ekonomi token. Sistem ini mengkehendaki dua tindakan iaitu dendaan dan ganjaran.

Sebagai contoh: Saya telah menjanjikan kepada murid tersebut dengan memberi token kepada mereka yang rajin, membantu rakan, menyiapkan kerja sekolah, mengikut kata guru, aktif dan membawa alatulis sendiri. Dalam hal yang lain pula mereka yang melakukan perkara-perkara tersebut tidak akan diberikan token dan token mereka akan ditarik semula. Murid akan bersaing dalam mendapatkan token yang ingin dikumpulkan untuk ditukarkan kepada hadiah-hadiah.


TEMPOH PENYELESAIAN
2/7/2009 hingga 9/7/2009 ( 1 minggu)


TINDAKAN SUSULAN
Saya akan memantau semua permasalahan yang timbul diatas dengan mengemasmkini segala tindakan dan langkah-langkah penambahbaikan saya seperti yang dicadangkan tadi. Hal ini bagi membolehkan tempoh sasaran bagi menyelesaikan masalah ini dapat dicapai dan tidak berlarutan berpanjangan. Saya akan menyiapkan carta ekonomi token dengan sebaiknya sesegera mungkin untuk dijalankan.

KESIMPULAN
Secara kesimpulannya, masalah 3M ini adalah isu besar yang mesti diatasi segera. Murid-murid adalah generasi yang bakal menaungi kesejahteraan bangsa dan negara pada masa akan datang. Maka, setiap masalah yang melibatkan murid (khususnya akademik) harus dipantau dari semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment