Friday, September 11, 2009

SENARAI RUJUKAN JURNAL AKU YANG X SEBERAPA... nak amek, amek. jgn byk komen.hehehhehehehee....


JURNAL 11 (6/9/2009-10/9/2009)
UPSR

MASALAH

Minggu ini merupakan minggu kesebelas saya menjalani latihan praktikum di S.K.Sultan Ahmad Tajuddin. Minggu ini merupakan minggu peperiksaan besar bagi murid-murid tahun enam iaitu peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Peperiksaan UPSR berlangsung selama 3 hari iaitu bermula pada 8/9/2009 sehingga 10/09/2009.

Bagi murid-murid yang lain yang berada di tahap satu iaitu murid tahun 1,2 dan 3 telah dicutikan. Keadaan sekolah senyap dan terkawal. Cuti diberikan kerana untuk mengelakkan gangguan bising daripada menggangu konsentrasi calon UPSR yang sedang menjawab peperiksaan. Masalah yang diambil pada minggu ini adalah masalah bising yang dilakukan oleh murid tahun 4 dan 5. Mereka membuat bising dikelas masing-masing terutamanya ketika waktu rehat pada jam 10.15 pagi hingga 10.45 pagi. Hal ini kerana kebanyakan murid yang beragama islam berpuasa dan tidak makan di kantin.

ANALISIS MASALAH

Tingkah laku bermasalah terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku bermasalah positif dan juga tingkah laku bermasalah negetif. Tingkah laku bermasalah positif ialah tingkah laku ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas, dan proaktif. Manakala, tingkah laku bermasalah negetif pula, ialah tingkah laku distruktif, distruktif dan bergantung, termasuklah hiperaktif, bimbang, murung, pengunduran diri dan pengasingan diri.
Mook Soon sang (2003), Ilmu Pendidikan Untuk KPLI,
Sekolah Rendah : Komponen 1&2.

Masalah disiplin yang berlaku seperti bising yang dilakukan murid tahun 4 dan 5 tersebut adalah tergolong dalam tingkah laku bermasalah negatif. Tingkah laku ini membawa kesan buruk dalam aktiviti P&P di dalam bilik darjah dan menggangu persekitaran sekolah. Selain itu, aktiviti peperiksaan UPSR tidak dapat berjalan lancer tanpa sebarang gangguan seperti yang dirancang. Secara tidak langsung daya tumpuan murid tahun 6 untuk menjawab soalan peperiksaan secara tenang tidak dapat dicapai.

CADANGAN
Aspek penyelesaian masalah ini bermula dengan sikap guru sendiri. Guru perlulah lebih tegas dalam memberi arahan dan juga larangan. Sikap guru yang tegas akan lebih mendisiplinkan murid daripada melanggar peraturan. Ketegasan guru akan membuatkan murid-murid ini tidak berani untuk membuat bising di dalam bilik darjah terutama ketika peperiksaan sedang dijalankan. Murid-murid juga akan lebih memberi tumpuan ketika aktiviti P&P. Suara guru mestilah kuat dan jelas supaya murid berasa takut dengan setiap arahan dan amaran oleh guru.

Selain itu, pendekatan untuk mengubah tingkah laku seperti dendaan dan peneguhan juga boleh digunakan kepada murid-murid tersebut. Tujuan dendaan ini dikenakan adalah semata-mata untuk menghentikan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini. Sebagai contoh, untuk mengatasi masalah murid membuat bising semasa peperiksaan UPSR tersebut, guru akan memberikan arahan kepada murid supaya senyap. Sekiranya murid tidak mendengar arahan, guru akan memberi dendaan seperti tidak dapat keluar rehat atau mengasingkan murid disatu sudut untuk sementara waktu daripada aktiviti P&P yang berlangsung. Dendaan seperti ini berkemungkinan dapat mengawal tingkah laku murid seiring dengan ketegasan guru. Oleh yang demikian sekiranya semua guru yang melihat kesalahan bising murid ini melakukan system kawalan social dendaan yang sama seperti tersebut, maka semua murid akan dapat dikawal dan keadaan sekolah akan senyap daripada gangguan bising.
TEMPOH PENYELESAIAN
8/9/2009 hingga 10/09/2009.

TINDAKAN SUSULAN

KESIMPULAN
Keberkesanan sesuatu cara tersebut adalah berdasarkan kesungguhan guru itu sendiri. Guru mestilah berubah dan sentiasa belajar untuk mengawal murid. Murid yang terkawal akan memberi kesan positif kepada rakan-rakan seperti murid tahun 6 tadi. Ianya juga member kesan kepada persekitaran sekolah daripada gangguan bunyi bising murid. Penampilan guru yang lebih tegas mestilah diterapkan di dalam diri guru. Selain itu, guru mestilah memantau keadaan murid dari semasa ke semasa. Guru juga mestilah berusaha mencari cara agar masalah ini dapat ditangani dengan lebih berkesan.

No comments:

Post a Comment