Friday, September 11, 2009

JURNAL 4 (12/7/2009-16/7/2009)
IDEA KREATIF GURU

MASALAH

Pada minggu keempat ini, masalah yang paling kritikal yang telah saya lalui ialah kekurangan idea yang menarik dan sesuai untuk aktiviti semasa sesi pengajaran dan pembelajaran saya. Pada saya penjanaan idea melalui teknik sumbangsaran (brainstorming) adalah baik dan mampu meningkatkan daya pemikiran yang kreatif guru. Hasil akhir ini semua akan merangsang perkembangan murid-murid berkeperluan khas terutamanya murid kelas pemulihan saya untuk minat dan tertarik kepada pengajaran saya.

Pemerhatian saya terhadap aktiviti guru-guru lama menunjukkan banyak kelemahan yang dilakukan. Mereka kurang menekankan aspek kepelbagaian sumber pengajaran. Hal ini banyak berlaku, terutamanya bagi kelas arus perdana. Pengajaran yang ditunjukkan hampir sama setiap hari dan guru tidak banyak membuat perubahan aktiviti melalui bahan bantu mengajar dan startergi yang digunakan. Pengajaran dan pembelajaran seharusnya fleksibel dan tidak bergantung kepada satu-satu pendekatan dan kaedah sahaja. Hal ini juga berlaku dan tidak banyak membantu saya dalam proses menjalankan p&p praktikum bagi subjek minor.

ANALISIS MASALAH

Masalah ini menyebabkan saya mengalami ketidak puasan dalam melaksanakan p&p. Penjanaan idea stratergi pengajaran merupakan aspek yang sangat penting dalam menggerakkan p&p yang menarik dan dapat membantu guru dan murid dalam menjalani proses ini. Permasalahan ini perlu diatasi segera memandangkan p&p perlu diteruskan walau apa jua keadaan. Apa yang penting, langkah mengatasi perlu dicipta dan dieksploitasi.

1. Apakah startergi yang perlu digunakan agar pengajaran dan pembelajaran sepanjang 3 bulan praktikum tidak terganggu dan sentiasa berjalan dengan teratur dan sempurna?
2. Bagaimanakah saya mengatasi masalah ini dengan berkesan?
3. Sumber dan rujukan apakah yang boleh membantu penjanaan idea menarik yang berterusan?

Pemerhatian dan beberapa dapatan awal juga telah saya senaraikan:

1. Murid cepat bosan dan hilang minat belajar andai p&p dijalankan mengikut aktiviti yang sama setiap hari.
2. Murid lebih suka bermain daripada belajar dan ini perlu diselaraskan agar dapat menarik minat murid bagi membantu perkembangan kognitif mereka.
3. Guru menghadapi masalah untuk menjalankan p&p yang baik kerana kekurangan idea yang menarik dan sesuai?.

CADANGAN

Untuk memastikan masalah penjanaan idea kreatif ini selesai, saya mencadangkan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan sumbangsaran (brainstorming) bersama rakan iaitu pasangan praktikum saya. Saudara Mohd Farid Helmyzan bin Fauzi.
2. Membuat pemerhatian (observation) p&p guru-guru lain dan melakukan inovasi baru sekiranya dapatan tersebut mempunyai kesesuaian dan kemampuan yang boleh menarik minat murid. Ianya juga digunakan dan diubah suai supaya nampak lebih menarik dan memberi kesan menarik.
3. Membuat deraf awal (peta minta) tentang stratergi yang ingin digunakan sepanjang minggu sebelum p&p dijalankan pada hari tersebut, membuat penggabungjalinan aktiviti yang sedia ada dan menambahkan idea-idea baru.
4. Meminta pendapat, idea dan pandangan daripada guru pembimbing, guru lain dan rakan-rakan guru pelatih bagi menyediakan RPH Saya juga melihat contoh-contoh penulisan RPH yang baik yang terdapat di internet dan daripada rakan-rakan sebagai panduan.


TEMPOH PENYELESAIAN
12/7/2009 hingga 19/7/2009 ( 1 minggu)

TINDAKAN SUSULAN
Saya yakin sekiranya semua usaha-usaha yang dicadangkan di atas diaplikasi dan diambil perhatian oleh semua pihak, masalah ini dapat diatasi dengan segera. Guru perlu memperbanyakkan pembacaan dan perbincangan dalam mencari idea-idea baru yang boleh digunakan sebagai senjata p&p mereka. Siapa yang sanggup berusaha untuk mempertingkatkan prestasi diri akan mencapai kepuasan kerja yang sebenar.

KESIMPULAN
Secara kesimpulannya, masalah ini akan dapat diselesaikan juga. Bantuan daripada pihak ketiga dalam menyelesaikan sesuatu masalah akan dapat membantu saya sebagai guru cemerlang untuk berkerja 30 tahun lagi dimasa akan datang demi bangsa dan yang tercinta. Akhirnya, keseluruhan modal insan negara kita iaitu murid-murid sekolah akan berjaya mencapai kearah generasi berminda kelas satu.

No comments:

Post a Comment